Arkiv

Annonse


Sprikende om Fornebu

ArkivFlere av de tunge aktørene var på banen første dag på messen «[email protected] 97» som arrangeres på SAS-Scandinavia tirsdag til torsdag.

Helhetlig etterbruk
Planleggingsminister Bendik Rugaas vil ha det han kaller helhetlig etterbruk og mener Fornebu blir:

– Et av de mest spennende nærings- og boligprosjekt som noensinne vil bli tilgjengelig i Oslo-området.

Nær kontakt
Rugaas vil at et senter på Fornebu skal bli et knutepunkt for nær kontakt mellom bedrifter, forskning og utdanning, og et fyrtårn for utviklingen.

Universitet
– Fornebu skal bli en motvekt mot finanskapitalen for å minske den økonomiske sårbarheten Norge har som oljenasjon, er Per Morten Vigtel i Norsk Investorforums visjon.

Han mener at IT-revolusjonen endrer spilleregler i samfunnet og ser for seg et universitet på Fornebu, gjerne drevet av utenlandske interesser.

Ikke teknologisk isolat
– Vi må konkurrere om kompetanse og kapital. Et teknologisk isolat med en rekke hovedkontorer, er det ingen samfunnsmessig vits i å legge til Fornebu. Et høyteknologisenter på Fornebu må være ledende i en dynamisk prosess, sier Vigtel.

Telenor med sterkt bidrag
– Fornebu blir viktig i utviklingen av en ny næring i Norge, og vi i Telenor har et sterkt bidrag å komme med, varslet direktør Jon Fredrik Baksaas.

I en prosess der Telenor blir stadig internasjonalisert er det viktig å ha gode strukturer å støtte seg til.

Mangfold
– Vi ønsker et mangfold på Fornebu. Og når verdens mest avanserte bredbåndsnett legges der, har vi en arena for å lage Europas mest attraktive nærings- og kunnskapssenter i 2005, sier Baksaas.

Det vil også hjelpe Telenor økonomisk. Selskapet har i dag lokaler på 33 steder i Oslo. Kontraktene har en løpetid på 10 – 20 år med indeksregulert leie.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse