Annonse


Over til Java

– Impact Now er navnet Sybase har satt på sin nye strategi, som blant annet plasserer et tredje lag mellom klienten og databaseserveren. Dette tredje laget kan eksempelvis være en applikasjonsserver.

– Det er Internett som har drevet fram utviklingen av et tredje lag, men ikke bare Internett, forteller Sybase-sjefen Mitchell Kertzman. I en meget engasjert tale til deltakere og presse under Sybase sin brukerkonferanse i Orlando slo Kertzman fast at selskapet skal erobre andreplassen blant databaseselskapene igjen.

Gode tall?
– Vi har stått nede i et hull, og måtte fylle dette hullet før vi kunne begynne å tjene penger igjen, sa Kertzman for å forklare selskapets finansielle situasjon. I og med at Sybase skal legge fram sitt kvartalsresultat 17. april, ville han ikke kommentere kvartalsresultatet direkte. Det er likevel klart at han mer enn antydet at resultatene denne gangen og videre framover vil vise Sybase som et sunt og profitabelt selskap. Dette skjer etter ett år med omstrukturering av selskapet.

Strategien Impact Now med sine tre lag, inneholder en åpen komponent-strategi som gjør at programbiter som er skrevet for klienten like gjerne kan kjøres på serveren eller i det tredje laget. Åpenhet synes å være stikkordet for Sybase sin nye satsing, for selv om komponentene kan skrives i Java, er det også mulig å benytte ActiveX eller COBRA.

Jaguar
Den neste generasjonen av Sybase sin server heter Sybase Adaptive Server og mellomlaget håndteres av Jaguar CTS, en transaksjonsserver som ble lansert i forrige uke i San Francisco.

I følge Dave Boswell i Powersoft-delen av Sybase vil alle deler av utviklingsverktøyene etterhvert støtte den nye strategien og gi Java i Powerbuilder, Power++, PowerJ og PowerSite. Alle disse verktøyene er enten klare i nye versjoner eller på betastadiet.

Kundene på brukerkonferansen tok vel imot annonseringene fra Sybase-toppene. Blant annet regner de med å spare utviklingstid ved å bruke en åpen standard som Java i stedet for de mer eller mindre proprietære språkene som er alternativet i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse