Arkiv

Annonse


NetCom bedrer resultatet

ArkivNetComs tall for første kvartal ble lagt frem for analytikere onsdag morgen på Shippingklubben i Oslo.

Konsernet hadde i årets første kvartal driftsinntekter på 307 millioner, mot 203 millioner kroner i samme periode i fjor.

Bedre for GSM
For NetCom GSM var underskuddet i årets tre første måneder på 46 millioner kroner, mot 67 millioner kroner i samme periode i fjor. Det vil si at underskuddet for mobiloperatøren er redusert med 21 millioner kroner.

Omsetningsvekst
NetCom hadde i første kvartal en omsetningsvekst på 11,5 prosent, sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. NetComs driftsresultat før avskrivninger ble på 31 millioner kroner. Dette til tross for betydelige markedskostnader.

På rett vei
NetCom går fremdeles med underskudd, men utviklingen peker rett vei. Adm. direktør Gert Munthe vil derfor opprettholde NetComs mål om å snu til positive resultater i løpet av året.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse