Annonse


Hendig om fjernarbeid

I Norge jobber 10 prosent av arbeidstakerne helt eller delvis hjemme. Fjernarbeid vil spille en stadig viktigere rolle innen fremtidens arbeidsliv. Fjernarbeid kan bidra til økt livskvalitet, næringsutvikling, sysselsetting, og redusere trafikk og forurensing. EUs mål er at 10 millioner mennesker skal være fjernarbeidende innen år 2000.

Fjernarbeidsprosjektet
Norges forskningsråd har iverksatt et stort fjernarbeidsprosjekt for å gjennomføre utredninger og praktiske forsøk. Blant deltakerne er også Telenor FoU og Avenir, som sammen med forskningsrådet har nedsatt arbeidsgrupper som behandler skattemessige forhold, arbeidsrett og arbeidsavtaler, teknologi og sikkerhet, og fjernarbeid og ledelse.

Nyttig, gratis bok
Ut fra prosjektets rapporter og notater, har de tre partene laget en nyttig liten håndbok i fjernarbeid. Boken utgis i dag:

– Vi ønsket å presentere de viktigste erfaringene i en oversiktlig publikasjon, forteller Erik Bergersen som leder fjernarbeidsgruppa i Telenor FoU.

Sjekklister og eksempler
Håndbok for fjernarbeid beskriver hva bedriftsledere og fjernarbeidere bør vite om denne arbeidsformen.

I tillegg inneholder boka sjekklister, samt eksempler på fjernarbeidskontrakter og tekniske løsninger. Håndbok om fjernarbeid er gratis og kan bestilles fra Norges Forskningsråds bibliotek på faks 800 83 001.

Alle rettigheter!
Professor Henning Jakhelln ved Institutt for offentlig rett er prosjektgruppens juridiske kapasitet. Han mener at svært få arbeidsrettslige forhold skiller fjernarbeid fra vanlig kontorarbeid. Arbeidstakerne har de samme rettigheter ovenfor arbeidsgiver og det offentlige enten de jobber hjemme eller på kontoret.

Arbeidsmiljøloven blokkerer
– Det mest kinkige punktet gjelder arbeidsmiljøet. Arbeidstakeren kan nemlig straffes hvis arbeidsmiljøet i fjernkontoret ikke oppfyller lovens krav. Forskriftene hindrer opprettelse av fjernkontorer. Prosjektgruppen har imidlertid foreslått endringer i Internkontroll-forskriftene som kan løse disse problemene, sier Erik Bergersen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse