Annonse


Kvalitet i fokus

NFK representerer European Organization for Quality (EOQ) i Norge. Organisasjonen har til formål å være en drivkraft for utvikling av ledelsesformer, metoder og hjelpemidler som øker kvaliteten på produkter og tjenester.

NFK ønsker å bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne og effektiviteten av offentlige tjenester. Kvalitetssikring og evalueringsordninger for IT-systemer er blant områdene organisasjonen engasjerer seg i.

Interessen for arrangementet har så langt vært upåklagelig. Det er regelrett kamp om å holde foredrag på EOQ ‘97. Nærmere 200 henvendelser og papirer fra 30 nasjoner er behandlet.

– Det betyr at vi har kunnet legge listen høyt. Den store interessen for å holde foredrag varsler godt for selve deltagelsen, sier organisasjonsansvarlig May Kristin Salberg.

Det er ventet at omkring 1.000 personer skal delta på EOQ 97. Pågangen er allerede godt merkbar både i sekretariatet og hos organisasjonskomiteen, melder NFK.

I forbindelse med EOQ 97 er det lagt opp til bedriftsbesøk og en rekke sosiale og opplevelsesrike tilbud. Slik blir konferansen også en fin måte å markere seg på for tusenårsjubilanten Trondheim

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse