Annonse


Forskning for 19 mill.

– Hittil i 1997 har det vært stor etterspørsel etter vår kompetanse på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sier adm. direktør Arne-Wilhelm Theodorsen.

– Vi har allerede inngått kontrakter på en betydelig mengde forskningsoppdrag, både for i år og neste år, sier Theodorsen.

Grunnen til suksessen er Norut ITs evne til å kombinere forskningsrettet kunnskap med mer praktisk anvendelse av informasjonsteknologi, mener Theodorsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse