Arkiv

Annonse


Skjøt gullfuglen

ArkivDette er første ledd i den nasjonale EniTel-satsingen som vil koste minimum 800 millioner kroner. Eksperter har tidligere hevdet overfor Dagens Telecom at investeringene vil komme på en milliard kroner.

Etter det Dagens Telecom erfarer utgjør Statnetts investeringer i forbindelse med mandagens kontrakt i underkant av 100 millioner kroner.

Ønsker Telia etter deregulering
I Statnett- og EniTel-organisasjonen legger de ikke skjul på at de gjerne ønsker Telia som videre samarbeidspartner når telemonopolet oppheves 1. januar neste år. Svenskekontrakten er i hvert fall første konkrete satsingen på et nasjonalt teletilbud fra kraftforsyningens selskaper.

Teknisk spill
Mange lurer sikkert på hvorfor kontrakten er inngått med Statnett og ikke med EniTel. Årsaken til dette er kun et teknisk spill, ettersom EniTel ikke lovmessig kan være operativ før nyttår.

Annonse


Benytter ATM-teknologi
Statnett og Telia har inngått en samarbeidsavtale som innebærer at kraftdistributørselskapet selger teletransporttjenester på strekningen Norge – Sverige. Det er meningen at Telia skal benytte såkalt ATM-teknologi på deler av en ny fiberoptisk kabel mellom Oslo og svenskegrensen

Klar allerede i august
I følge kilder i Statnett skal denne kabelen ha som primær oppgave å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom det norske og svenske kraftsystemet.

Etter det Dagens Telecom erfarer skal den nye fiberoptiske kabelen allerede være under etablering. Det er meningen at kabelen skal tas i bruk i august.

Utnytte linjekapasiteten
– Vi er svært fornøyd med Telia-avtalen. Vårt telekom-engasjement går ut på å utnytte linjekapasiteten og infrastrukturen best mulig. Statnett har allerede i dag et landsdekkende telenett for fjernstyring av transformatorer og andre installasjoner for overføring av kraft. Etter hvert som den nye teknologien tas i bruk vil Statnett få ledig kapasitet som vi ønsker å utnytte kommersielt, sier adm. direktør Tor Inge Akselsen i Statnett.

60 år med televirksomhet
Den norske telekombransjen er stort sett ukjent med at kraftbransjen faktisk har drevet med televirksomhet i hele 60 år år. Statnett er nå en av de som er først ute og viser muskler på det kommende frie, nasjonale telemarkedet.

Store ambisjoner
Etter det Dagens Telecom erfarer kommer ikke Statnett til å sitte lenge på gjerdet å vente på mulighetene. Telia-samarbeidet viser at selskapet gjennom EniTel har klare ambisjoner om å være operativ i god tid før telemonopolet blir deregulert 1. januar neste år.

Annonse