Annonse


Krever tilbake 1,4 mill.

Det var i fjor at Tollkassereren i Hordaland påla Mips å betale NRK-avgift på høytalerutstyr til multimedia PCer, sier Olsen.

Den bergenske dataleverandøren og produsenten fikk et halvt år på seg til å betale inn 1,4 millioner kroner i avgift på utstyr som ble levert i 1996 og tidligere.

Tre av førti
– Konkurransehensyn tilsier at Mips nå må få tilbakebetalt de 1,4 millioner kronene vi uberrettiget har betalt inn til Tollvesenet, sier økonomiansvarlig Georg Olsen til Dagens Telecom.

Av landets noen og førti utstyrsleverandører, var det bare tre som fikk et tilsvarende påbud. De øvrige slapp unna.

Annonse


Forskjellsbehandling
Forskjellsbehandlingen skyldtes et uklart regelverk, som gjorde det mulig for de lokale Tollkassererne å tolke regelverket på forskjellige måter.

Fritatt for avgift
Stortingets Finanskomite besluttet på tampen av fjoråret å presisere i regelverket at multimediautstyr ikke skulle omfattes av pålegget om NRK-avgift. Dette ble bestemt etter omfattende press på medlemmene i Finanskomiteen, blant annet fra KDL.

De endrede reglene sier ingenting om tilbakebetaling av innbetalte avgifter.

Annonse