Annonse


Kinasuksessen fortsetter

De to kontraktene innebærer leveranser av utstyr og tjenester for AXE-svitsjing og basestasjoner i løpet av 1997.

GSM-leveranser
Den største kontrakten har en verdi på 402 millioner kroner og gjelder utvidelse av GSM-nettet i Jiangsu. Utvidelsen vil øke mobilnettets kapasitet til å kunne ta nesten en million abonnenter. Ericsson stod også for første fase av Jiangsus mobilnettverk.

TACS-kontrakten har en verdi på omlag 134 millioner kroner, og vil øke TACS-kapasiteten til 300.000 abonnenter.

Nest størst
Globalt sett er Kina Ericssons nest største marked, og selskapet har omlag 3.000 ansatte med base i Kina.

Annonse