Deskill

Annonse


Hackeren anmeldes

DeskillDagbladet og Nettavisens sider ble borte da en av Telenors webservere fikk slettet innholdet.

Vel 70 norske bedrifter hadde også sine sider på denne serveren. Serveren inneholdt også hjemmesidene til vel 11.000 privatkunder. Kanal 1 har også sider på serveren, men Digi ble i liten grad berørt av hærverket.

Økokrim
I løpet av dagen vil Telenor anmelde crackingen til Økokrim.

– Det har vært en viss kontakt mellom Telenor og oss, men hittil har vi bare vært inne med rådgiving, sier førstestatsadvokat Sverre Lilleng i Økokrim.

Dagbladet
Hackeren kom inn på Telenor Nextels server ved å bruke en funksjonen som gjør det mulig å søke etter artikler i Dagbladet. Ved å bruke et script herfra klarte hackeren å slette omlag halvparten av filene på Telenors server.

Telenor får nå kritikk fra flere hold for manglende sikkerhet. Allerede søndag ble sikkerhetseksperten Stein Møllerhaug fra Tallgrass hyret inn som konsulent for å se på datasikkerheten til Telenor Nextel.

– Maskinen som ble rammet av hærverk er en såkalt webpubliseringsmaskin. Vel 70 bedrifter og 11 000 av våre 125 000 kunder har hjemmesidene på denne maskinen. Det er adgang til å redigere egne sider på maskinen. På en uforståelig måte har uvedkommende klart å få tak i skjulte script og omprogrammert for å slette sider, sier Arne Cartridge.

Se også: Manglende sikkerhet

Se også: Telenor-innbruddet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse