Annonse


AOL + CompuServe = SANT

American Online forhandler om å kjøpe opp sin største konkurrent CompuServe. Resultatet kan bli en gigant på nettmarkedet. Et sammenslått selskap vil få over 10 millioner brukere, og vil være fem ganger så stort som neste konkurrent, som er Microsofts nettverk.

Anti-trust-lover
Eneste hindring for AOL vil være om det amerikanske justisdepartementet nekter et kjøp, og begrunner dette med at en sammenslåing vil svekke konkurransen i markedet. Men AOL kan også vise til at selskapet ikke vil bli så forferdelig stort i forhold til den totale størrelsen på Internett.

Markedsledere
CompuServe har ry på seg for å være ledere når det gjelder teknologi. Dette kan komme godt med for AOL som har hatt store problemer de siste månedene. Etter at de lanserte flate rater for bruk av tjenestene har bruken økt sterkt, men det har også antallet brukere som er blitt møtt med opptattsignaler. Enkelte har også gått til sak mot selskapet på grunn av dårlig tilgang.

Bedre tilgjengelighet
AOL har i dag 500 tilknytningspunkter, og vil ved et oppkjøp få 540 nye. Samtidig med at AOL da vil overta et bedre nettverk vil de også få CompuServes tjenester i Europa, som i dag har mer enn en million brukere.

Annonse


CompuServe har vært til salgs fra den amerikanske HR-gruppen etter at nettleverandøren måtte rapportere om et tap på vel 70 millioner kroner i fjerde kvartal 1996.

Aksjekursen gikk i været
Prisen for CompuServes aksjer blir anslått å ligge på mellom 11 og 14 dollar ved en overtakelse. Dette vil gi en pris på vel åtte milliarder norske kroner. Denne summen er det ventet at AOL skal stable opp ved å utstede 26 millioner nye aksjer. Kursen på AOLs aksjer steg med 14 prosent på New Yorks børs fredag da nyheten ble kjent.

Annonse