Deskill

Annonse


Ny sikkerhetsbrist

DeskillBruker du Windows 95, Windows 97 eller er koplet til en NT-server og samtidig bruker Internett, kan du risikere å publisere alt som skal til for å logge deg inn på din maskin via Internett. Det gjelder uansett hvilken browser av Netscape eller Explorer du bruker.

Fant eget passord på nettet
Feilen er så alvorlig at selv krypterte passord blir pulisert, sammen med maskin-ID, IP-nummer og brukernavn.

En ansatt hos vår samarbeidspartner Interface som bruker Windows-maskin, fant plutselig sitt eget passord ute på nettet. Det tok vedkommende 20 minutter å hente opp seks Windows-brukere med alt du trenger for å logge deg inn på disse personers maskin via nettet.

Feil i systemprogramvaren
Ettersom bristen ligger i systemprogramvaren på maskinen hjelper det ikke hvilken browser du anvender. Foreløpig er det ikke avdekket slike alvorlige sikkerhetsbrister i UNIX eller MAC OS.

Annonse