Annonse


Mobildata 100% Telenor

– Vi har overtatt de resterende 49 prosent av aksjene i Mobildata da vi var sterkt uenig med gründeren og eieren av disse aksjene om forretningsstrategien for Mobildata. Vår hensikt med Mobildata er å bygge sterke og gode kunderelasjoner på bedriftsmarkedet, og vi legger ikke så stor vekt på kortsiktig profittmaksimering, sier markedsdirektør Per Jahren i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Ny ledelse
Det var Erik Teigen som grunnla og bygde opp Mobildata. Han ansatte i sin tid Tor Nordli Mathiesen som administrerende direktør. Også han forlater nå selskapet og Telenor Mobil setter inn ny ledelse.

Telenor Mobil kontrollerer nå fullstendig Telehusene og Mobildata, og de har store aksjeposter i CommIT, Telering og Nordialog.

Sammenslåinger aktuelt
Per Jahren utelukker ikke at det på sikt kan bli aktuelt med sammenslåinger av kjeder. Han understreker at det i så fall må ligge klare forretningsmessige fordeler bak om det skal skje, og at medlemsbedriftene i de enkelte kjedene selv må se en slik utvikling som fordelaktig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse