Deskill

Annonse


«Kraftig» nettside

Deskill– Våre Internettsider skal blant annet bidra til å gi et mer sannferdig og nyansert bilde av oss, sier informasjonsdirektør Sjur Rosholt i Statkraft.

Skal tilbakevise beskyldninger
Ifølge Rosholt blir selskapet ofte utsatt for beskyldninger som ikke er forankret i fakta, eller som er lite nyanserte. Som eksempel nevner han at Statkraft har fått skylden for kraftkrisen og de høye strømprisene, og er blitt kalt umoralsk og miljøfiendtlig.

Skal nå politikere
Kraftselskapet ønsker særlig å nå målgrupper som påvirker Statskrafts hverdag, som politikere, offentlige og private ledere, samt media, opplyser Rossholt.

Laget av informasjonsbyrå
Selskapets hjemmesider er laget av informasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese. De består i korthet av årsrapporten, en generell informasjonskiosk, et pressesenter, og oversikt over datterselskapene. Statskrafts hjemmesider innholder også en gjestebok.

Nettadressen er:http://www.statkraft.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse