Annonse


Fusjon godkjent

Navnet på det nye selskapet blir Stento ASA, og selskapet skal ha lokaler i Oslo. Svein Jacobsen er foreslått som formann i det nye styret.

Bytteforhold endret
Bytteforholdet mellom Stentofon og Ringcom var opprinnelig anbefalt til 1:1. Dette bytteforholdet er nå endret på grunnlag av selskapenes egenkapital.

Aksjonærene i Stentofon vil motta en Ringcomaksje pålydende to kroner for 65 Stentofonaksjer pålydende 10 øre. Det vil si et bytteforhold på 44,5:55,5 (Ringcom:Stentofon).

Tre områder
Det fusjonerte selskapet hadde i 1996 en samlet omsetning på omlag 478 millioner kroner, opplyses det i en felles pressemelding fra de to selskapene. Stento vil bestå av tre forretningsområder, radio, intercom og marine.

Selskapet vil ha omlag 340 ansatte, og nærmere halvparten av disse vil arbeide i utlandet.

«Gamle» planer
Dagens Telecom kunne allerede i januar melde om den planlagte storfusjonen mellom Stentofon og Ringcom.

Det er Stentofons største aksjonær Dagfinn Sundal som i sin tid lanserte planene om fusjonen mellom de to selskapene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse