Deskill

Annonse


Tele-pris fra Telenor

DeskillTelenor har i år laget en nordisk forskningspris. Den er på 250 000 kroner og skal gå til banebrytende arbeid innen telekommunikasjon. Prisen skal markere at forskning og nyskaping har stor betydning på veien mot informasjonssamfunnet, og skal deles ut hvert år.

Konkurranse
– Norden er Telenors hjemmemarked. Derfor er det naturlig å ha et nordisk utgangspunkt for forskningsprisen. Det vil gi større konkurranse og en spennende mulighet til å måle vår hjemlige forskningsinnsats mot den fra nordiske kolleger, sier forskningsdirektør Terje Ormhaug i Telenor FoU.

Få grenser
Prisen kan deles ut innenfor et bredt spekter av fagområder. Det kan være innen nett, innen teknologi og IT, eller det kan dreie seg om økonomi, marked, konkurranseforhold eller brukeradferd. Utviklingen på fagområdene er rask, og det fører til at en ikke setter opp snevre grenser.

Forskningsprisen kan deles ut både til enkeltpersoner og til grupper av forskere, men det er et krav at kandidatene har statsborgerskap i ett av de nordiske landene. Utover dette er det ingen begrensninger .

-Gode kandidater
Formann i komiteen som skal velge ut det beste forskningsresultatet er visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen. Fire personer fra institusjoner utenfor Telenor skal sikre nødvendig faglig bredde.

– Vi har selv mange gode kandidater, og våre folk skal kunne konkurrere på lik linje med andre, sier Ormhaug.

Telenor har sendt en åpen invitasjon til fagmiljøene i de nordiske land, og fristen går ut i disse dager.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse