Arkiv

Annonse


Samtlige aviser på nett

ArkivTidligere nasjonalbibliotekar, nå planleggingsminister Bendik Rugaas, har satt sine IT-spor i bibliotekverdenen. Til tross for ny stilling gløder han fortsatt for Nasjonalbiblioteket.

Rugaas forteller til Dagens Telecom at det foregår en mengde IT-prosjekter på Nasjonalbiblioteket.

Komplett samling
– Det jobbes blant annet for å få til en komplett samling av samtlige aviser i landet. Alle artikler foreligger allerede digitalt, sier Rugaas.

– Hvorfor skal ikke disse artiklene kunne spres via en nasjonal database administrert av Nasjonalbiblioteket, spør han.

På Supernettet
– Nasjonalbiblioteket er i dag tilknyttet Supernettet og har ellers alle forutsetninger for å kunne administrere en slik base, sier Rugaas.

Frykter tap av abonnenter
– Mange aviser har satt seg imot spredning via Internett. De hevder de vil gå glipp av abonnenter dersom folk kan lese dagens nyheter på skjerm.

Pengeinnkreving
– Nasjonalbiblioteket er ikke uvillige til at det organiseres en abonnentordning eller at det betales nettleie for oppslag, sier Rugaas til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse