Arkiv

Annonse


Nera satser norsk igjen

ArkivLav markedsandel på hjemmemarkedet har lenge vært Neras såre punkt. De siste årene har det norske markedet stått for 16 – 25 prosent av teleleverandørens samlede inntekter. Nå tar selskapet sikte på å styrke stillingen på det nasjonale markedet, først og fremst gjennom en økt satsning på salg av Inmarsat-terminaler til skip.

Selger Inmarsat-terminaler
Som ledd i strategien har selskapet kjøpt opp 45 prosent av aksjene i det veletablerte Oslofirmaet Ratek AS. Firmaet skal heretter stå for salg og markedsføring av Neras Inmarsat-terminaler i Norge.

– Nera gjør dette for å oppnå økt nærhet til norsk skipsfartsnæring. Service og oppfølging vil bli styrket, sier informasjonsjef Helge Skaar i Nera til Dagens Telecom.

Nytt navn
I forbindelse med oppkjøpet skifter Ratek navn til Neratek AS.

Styreformann og daglig leder i Ratek, Carsten Hansen, fortsetter som daglig leder i det nye selskapet. Med seg vil han få Tom Strandberg som markedsdirektør.

Ledende leverandørNera er en av verdens ledende leverandører av satellitterminaler til skip. 80 prosent av terminalene selges via en verdensomspennende kjede av datterselskaper og lokale distributører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse