Annonse


AT&T og Unisource

De to selskapene ønsker å tilby ISDN-tilknytning på 60 steder rundt om i verden. Ryggraden i nettet vil bli utviklet i samråd med The ISDN Memorandum of Understanding Implementation Group. Dette er et verdensomspennende konsortium som vil ivareta europeiske ISDN-standarder.

Fra 23,4 til 66,6 millioner
AT&T ønsker åpenbart å få en større bit av global Internett-aksess. I følge konsulentfirmaet Jupiter Communications vil antallet Internett-tilknyttede husstander på verdensbasis øke fra 23,4 millioner i 1996 til 66,6 millioner i 2000.

ISDN-tilknytning i de mest avanserte online-markedene i Europa og Asia er den viktigste forutsetning for denne veksten, i følge konsulentselskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse