Annonse


Måler Telenor

Selskapet tilbyr instrument- og måletjenester til kunder både i og utenfor Telenor i hele landet.

Økt handlefrihet
– Når Telenor Instrument blir eget aksjeselskap gir det oss større fleksibilitet og handlefrihet i markedet. Nå blir det enklere for oss å gå mot større kunder utenfor Telenor, sier leder Einar Kaljord i Telenor Instrument.

Telenor Instrument er lokalisert i Lødingen sør for Harstad og har 18 ansatte. Selskapet vil fortsatt ha hovedtyngden av sin virksomhet i Nordland.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse