Annonse


Lucents nye nettfon

I følge Lucent skal både France Telecom og MCI Communications prøve ut den nye nettfon-teknologien fra Lucent, mens GTE Telephone Operations skal teste den. Lucent kaller systemet Lucent Internet Telephony Server SP.

Via vanlige telefoner
Internett-telefoni er fortsatt belemret med mange svakheter. Hittil har samtalene bare kunnet gå mellom to PCer med samme telefoniprogram som er koplet til samme telefoniserver. Med Lucents teknologi kan samtaler også koples opp via vanlige telefoner og sentraler. Dette gir en kraftig økning av markedspotensialet for internett-telefoni.

Fjernvalg til lokaltakst
Med Lucents teknologi kan både telefonselskaper, Internett-tilbydere, kabel-TV-selskaper og andre tilby rimelige alternativer til tradisjonelle fjernvalgsamtaler. Via internett kan du ringe for lokaltakst veden rundt. Lucent regner med å gjøre systemet tilgjengelig i løpet av tredje kvartal i år.

Annonse