Arkkv

Annonse


Aamodt ute av Kitron

Arkkv70 prosent av aksjene i Arendal-bedriften ble solgt før jul, men de de resterende 30 prosent ble solgt til 125 kroner per aksje.

– Det nye Kitron har en åpen eierstruktur med stort sett institusjonelle investorer, sier megler Roy Myklebust i Sundal Collier som har tilrettelagt salget.

Børsnoteres
Største eiere er Storebrand med 15 prosent og McDuff som eies av den norsk-amerikanske investoren Andreas Halvorsen med 12,5 prosent av aksjene.

Kitron har søkt om å bli notert på Oslo Børs. Søknaden vil bli behandlet av børsstyret 15. april. I forbindelse med børsnoteringen arbeides det med å utvide aksjekapitalen. 300.000 nye aksjer vil bli lagt ut for salg om meget kort tid. Kitron har i dag 1.020.000 aksjer. Egenkapitalen er på 40 millioner kroner.

Annonse


30 prosent omsetningsøkning
– Ved å få tilført frisk kapital kan vi fortsette vår positive utvikling, sier adm. direktør Ivar Devold i Kitron til nyhetsbyrået NewsWire.

Fra 1995 til 1996 økte selskapets omsetning med nærmere 30 prosent, fra 215 til 280 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse