Aamodt, Bjarne

Annonse


Vil fortsatt ha Thomson

Aamodt, BjarneDet er også kjent at Lagardere vil by. Fristen for å melde sin interesse for gigantkjøpet gikk ut fredag.

Ble annulert
I oktober i fjor fikk Lagardere sammen med Daewoo Electronics tilslaget på Thomson. Kjøpet ble senere annullert av franske myndigheter.

Styrke konkurranseevnen
– Med et eventuelt oppkjøp av Thomson ønsker vi å styrke konkurranseevnen til europeisk forsvarsindustri, spesielt ved å hente ut synergieffekter mellom sivil og militær telekommunikasjon, sier konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK.

Verdt 14 milliarder
Den franske stat eier 58 prosent av Thomson-aksjene, verdt om lag 14,75 milliarder kroner.

Ifølge avisen International Herald Tribune vil staten beholde en “gyllen” aksje, blant annet for å kunne sikre sine forsvarsinteresser.

Ti prosent av de statseide aksjene vil bli tilbudt selskapets ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse