Annonse


Sammen om mobildata

Nokia satser på mobildata. Det samme gjør Ericsson, Intel og IBM. I fjor høst gikk de sammen med en rekke andre ledende data- og telekommunikasjonsleverandører om prosjektet Mobil Data Inititiative.

Initiativet har sin bakgrunn i en uttrykt skuffelse over det bransjen kaller «mobile arbeidstakeres» treghet med å akseptere dagens mobildataløsninger. Slike løsninger har allerede eksistert i endel år, uten at brukerne helt har fattet poenget.

Brukerkrav
Erfaringene så langt har vist bransjen at brukerne krever løsninger som både er vesentlig enklere å bruke, og som er rimeligere enn dagens produkter.

Med de løsningene bransjen presenterte under CeBIT ‘97, viste utstyrsleverandørene at de nå begynner å ta brukernes krav på alvor.

Produkt-eksempler
Nokias GSM-kort for bærbare PC-er er et eksempel på et produkt som tar målgruppens behov på alvor. Med GSM-kortet kan brukerne slippe å dra på både mobiltelefon og PC. Istedet kan de snakke direkte med PC-en.

Ericssons nye, trådløse hodesett for GSM-telefoni virker også lovende. Tilrettelagt for bruk mot en PC, vil brukeren kunne ha hendene fri, til for eksempel å skrive notater eller søke i lagret informasjon.

Ulike løsninger
Verdiøkende tjenester er stikkordet for de nye løsningene. Under påskudd av å ville oppfylle individuelle behov, planlegger utstyrsprodusentene å utvikle sine egne, unike løsninger.

Produktene vil ikke lenger være tilpasset et generelt marked.

Overkommelige priser?
For forbrukerne blir resultatet at vi ikke lenger vil kunne bruke pris som et argument for å velge mellom tilnærmet identiske produkt levert av mange forskjellige produsenter.

Om prisene virkelig vil bli til å leve med, for den store majoriteten av dagens GSM- og PC-brukere, er derfor foreløpig et åpent spørsmål.

Så langt ser det ut til at vi blir vi nødt til å velge mellom vidt forskjellige løsninger – og betale den prisen produsenten forlanger – dersom vi vinner et produkt som tilfredstiller våre krav.

Se også: 6 mill. mobildatabrukere

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse