Annonse


Nera til Singapore-børsen

En rettet emisjon vil bli gjennomført i forbindelse med børsnoteringen som ventelig vil skje engang før sommeren. Inntil 500.000 aksjer vil bli lagt ut for salg. Avhengig av aksjekursen på noteringstidspunktet, håper selskapet å kunne hente inn rundt 150 millioner kroner i ny egenkapital, sier informasjonssjef Helge Skaar til Dagens Telecom.

Langsiktig
– Noteringen på Singapore-børsen vil styrke Neras forbindelser til næringsliv og myndigheter i regionen, og bekrefte våre langsiktige intensjoner, sier styreformann Frode Botnevik etter at den norske teleleverandøren nylig fikk klarsignal fra Stock Exchange i Singapore om børsnotering.

Hjørnestein
Asia er en av hjørnesteinene i Neras virksomhet. Hele 40 prosent av konsernets omsetning på 2,6 milliarder kroner i fjor kom fra denne verdensdelen. Landene i Sørøst Asia stod for en stor andel av de inntekstbringende aktivitetene i verdensdelen.

Fabrikk
Nera er allerede representert i fem av landene i regionen. Hovedkontoret i regionen ligger i Singapore. Her har selskapet også en fabrikk for framstilling av radiolinjeutstyr og elektroniske komponenter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse