Annonse


Første bil-Intranet

Målet for Motorgruppen er å kutte ut nesten all papirbasert informasjon og bestilling. Totalt har gruppen 35 000 deler på lager og årlig registreres rundt 600 000 ordrelinjer.

Motorgruppens intranett-satsing er et kjempeløft, og selskapet blir i realiteten den første bilimportøren i Norge som knytter sammen forhandlerene i et så avansert nett.

Compaq leverer utstyr
Det er Compaq som leverer servere og arbeidsstasjoner. Dersom alle forhandlerene blir med, vil det bety en leveranse på 50-60 servere, opp til 500 arbeidstasjoner pluss periferiutstyr. De fleste forhandlerne vil bli knyttet opp i VIP Nett fra Telenor med enten ISDN eller Frame Relay-forbindelse.

Annonse


Annonse