Annonse


Søker eldre medarbeidere

Ledelsen i Ericsson-konsernet jakter etter medarbeidere til produksjonen som har lang erfaring i yrkeslivet. Eldre medarbeidere har større pliktfølelse, mener ledelsen, som de siste årene har ansatt mange unge for å dekke etterspørselen etter mobiltelefoner og annen elektronikk.

I følge svenske TT var gjennomsnittsalderen sunket til 25 år. Det førte til at ledelsen i høst valgte bevisst å la alder være et fortrinn når det ble ansatt nye arbeidstakere. Ledelsen mener pliktfølelsen vil føre til mindre fravær og mindre slurv i produksjonen.

Men selskapets nye linje vil ikke hjelpe de 1400 som vil miste jobben i Norrkøping. Ledelsen i Ericsson sier at selv om de vil ansette flere hundre andre steder i landet, så mangler arbeiderne i Norrkøping den nødvendige utdannelsen for de jobbene som blir ledige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse