Annonse


Gylden kontrakt

Kontrakten er på omlag 220 millioner norske kroner.

De første delene av nettverket skal stå ferdig 1. juli 1997 når Nederland åpner sitt telemarked. Telfort vil da tilby tjenester over sitt faste nettverk.

Langt på vei er det en nøkkelferdig løsning som Ericsson skal levere Telfort, som eies med en halvdel hver av British Telecom og det statseide nederlandske jernbaneselskapet NS.

– Samarbeidet med Telfort og måten vi løser prosjektet på kan bli et eksempel for British Telecoms prosjekter i andre deler av verden. Derfor er dette oppdraget ikke bare viktig for Ericsson i Nederland, men vil ha strategisk betydning for hele Ericsson-konsernet, sier Piet Grootenboer, som er direktør for Ericssons prosjekter med nye teleoperatører i Nederland.

Annonse