Annonse


Telia forstyrrer ikke

Årsaken til fjorårets og tidligere års problemer med Røde Kors sitt hovedsamband, var at ett av Telias personsøkernett bruker de samme frekvensene som vi benytter, sier landsrådmedlem Arvid Ryen ved Røde Kors Hjelpekorps Redningssentral til Dagens Telecom.

Eget samband
Røde Kors hovedsamband består av tofrekvens-radioer, med utsatte basestasjoner i de mest aktuelle fjellstrøkene.

Støyskjerming
– Både Telia og Røde Kors Hjelpekorps har arbeidet med støyskjerming av sambandene i grensestrøkene.

– Vi har byttet ut repeaterne våre, samtidig som Telia har forbedret sitt nett, sier Arvid Ryen til Dagens Telecom.

Annonse