Annonse


Forskningspris utdeles

Telenor har opprettet prisen for å markere den betydning forskning og utvikling har på veien mot informasjonssamfunnet, heter det i utlysningsteksten.

Mål
Målsetningen er å støtte norsk og nordisk innsats innen telekommunikasjonsforskning.

Område
Prisen kan utdeles for innsats innen et bredt spekter av fagområder, som for eksempel; nett, økonomi, brukeradferd og tjenesteutvikling

Mottakere
Prisen deles ut til enkeltpersoner eller forskningsgrupper.

I utlysningen heter det at kandidater må være statsborgere i et av de fem nordiske landene, eller ha utført hovedtyngden av det arbeidet som vurderes ved bedrifter eller institusjoner i Norden.

Det er ingen begrensning med hensyn til alder eller ansettelsesforhold.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse