Annonse


Brede bånd til hjemmene

Datamonitors brede undersøkelse viser 280 000 hjem med bredbånd ved utgangen av 1997, 1 350 000 hjem ved utgangen av 1998, 3 850 000 hjem ved utgangen av 1999 og 8 millioner ved utgangen av år 2000. Og det er da snakk om hjem som bruker disse brede båndene til en av to typer interaktive tjenester: Video-on-demand (VOD) eller Internett-aksess. Det vil være ytterligere 9,8 millioner hjem med bredbånd for digital-TV via set-top boks, men da ikke for interaktiv bruk. Som det framgår er det først rundt årtusenskiftet at det kommer virkelig fart i bredbåndtilknytningen.

5,5 mill.Internett
Datamonitor har undersøkt tre typer bredbåndbruk: Interaktivt TV, video-on-demand og bredbånd Internett-aksess. Med bredbåndaksess mener man vanligvis mer enn 2 Mbit/s-forbindelse. Det er bredbånd Internett-aksess som vil vokse raskest og Datamonitor mener 5,5 millioner av de 8 millioner hjem som ved utgangen av år 2000 har bredbånd-aksess vil bruke det til Internett, mens de øvrige 2,5 millioner hjem vil bruke det til bestillings-TV – video-on-demand (VOD).

Generelt viser undersøkelsen at bestillings-TV vil få en betydelig mindre utbredelse enn bredbånd Internett-aksess.

Konservativt
Etter vårt skjønn er et tall på 8 millioner interaktive bredbåndhjem i Vest-Europa om 3,7 år et konservativt anslag. Det er ikke usannsynlig at i det tidsperspektivet vil være minst en halv million hjem bare i Norge som har bredbånd-aksess, enten via kabel-modem eller ADSL. Som kjent vil Telenor bygge ut ADSL og sannsynligvis begynne å selge dette som et tillegg til ISDN i 1998. På samme tidspunkt vil det ventelig bli fart også i kabel-modem-salget. Tallet på hjem som bruker Internett vil helt sikkert stige voldsomt og forlengst ha passert millionen når vi når årtusenskiftet. Interaktive tjenester med video og presentasjon og salg av alskens varer vil da være i almen bruk.

Svært mange vil oppleve at et fullverdig Internett krever bredbånd og kan anskaffe det til en helt sikkert rimeligere pris enn vi i dag kjøper ISDN for. Vi har en mistanke om at Datamonitor undervurderer den sprengeffekten Internett vil ha på bredbåndbehovet i hjemmene. Uansett er det formidable veksttall.