Annonse


Tiltalt for tiltale

I følge tysk lov kan tiltalens ordlyd ikke offentliggjøres før rettssaken kommer opp. Straffen kan bli opptil ett års fengsel. Nå er hun tiltalt for å ha offentliggjort sin egen tiltale på hjemmesiden.

Og de tyske påtalemyndighetene svarer på den radikale politikerens trekk med en ny tiltale. Den opprinnelige var for oppmuntring til terrorisme.

Forbud
tMagasinet Radikal er forbudt i Tyskland. Bladet skal blant annet ha trykket instruksjoner for hvordan en kan lage egne bomber. Men en elektronisk versjon av bladet er tilgjengelig på en nederlandsk server. Flere tyske tjenesteleverandører sensurerer tilgangen. Det hører med i bildet at det nylig var en politirazzia for å undersøke innholdet på denne serveren.

I følge det svenske nettmagasinet Flashback ble det gjennomført en aksjon med både nederlandsk og tysk politi tilstede for å se nærmere på innholdet på serveren, og om det fantes noen liste over abonnenter. Om det ble funnet følsomt materiale er ikke kjent.

Annonse


Annonse