Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tele-strid EU – USA

Amerikanske myndigheter truer med å klage EU-vedtak inn for verdens handelsorganisasjon – WTO. EUs politikk rammer foretak som selger tele-tjenester innen EU, men har base utenfor.

EU ønsker å stoppe muligheten for å ringe via USA – eller andre land – og på den måten slippe unna moms.

Billige teletjenester av type Callback førte til rask reaksjon fra EUs finans- og økonomiministre i vinter. Foretak som var lokalisert utenfor EUs grenser behøvde ikke å svare moms på sine tjenester, og fikk derfor en fordel i konkurransen. Dette ønsket ministrene å stoppe.

Rask reaksjon
Dette førte til rask reaksjon, og flere lands regjeringer har svart med å lage lover som skal sette stopper for denne typen konkurranse. Den svenske regjeringen legger i våre dager fram forslag om at telekommunikasjonstjenester for fremtiden skal beskattes i det land der kunden befinner seg – og ikke der selskapet som leverer tjenesten er.

Summet seg
Forslaget blir ikke møtt med applaus i USA.

Der truer nå amerikanske myndigheter med å klage til verdens handelsorganisasjon WTO. Påstanden er at beslutningen strider mot internasjonale avtaler.