Annonse


Slår av personsøkeren

AT&T har brukt nesten tre år på å utvikle personsøkere som virker begge veier. Meningen er at dersom det for eksempel kommer inn en forespørsel på personsøkeren om et møte klokka fem – så kan mottageren via personsøkeren sende et svar tilbake og eventuelt foreslå et nytt klokkeslett.

Tapsprosjekt
Forsøk med toveis personsøkere er et usikkert prosjekt med manglende inntjeningsevne. Det ble lagt midlertidig på is i desember

– Vi har en økonomisk begrunnelse for beslutningen, sier en talsmann for AT&T. – Vi har store ressurser, men vi har også store forpliktelser.

Velger strategi
AT&T vurderer hvilke forretningsideer de skal satse på for tiden. De bygger ut og forbedrer dagens nett. Bare utbyggingen i 1997 tilsvarer kapasiteten nettet hadde i 1990. For å klare dette satser selskapet på å spare på andre områder. Meningen er å kutte med 13 milliarder.

Annonse


AT&T er den største operatøren når det gjelder fjernvalg i USA. Nå satser selskapet på å få innpass på de lokale markedene for telefoni, og har store interesser i mobilnettet de overtok da de kjøpte McCaw Cellular.

Avhengig av andre
En anonym industrianalytiker mener selskapet har investert mer enn 1,4 milliarder norske kroner på prosjektet. Etter å ha lagt ned storsatsingen vil AT&T bli avhengig av andre operatørers løsninger dersom toveis personsøkere slår an.

Annonse