Annonse


Sky nettbrukere

Nettsikkerhet er et følsomt spørsmål. De færreste har tillit til at dataene de gir fra seg er i trygge hender. En undersøkelse foretatt av Boston Consulting Group viser at en ikke kan regne med at amerikanske nettbrukere gir riktige opplysninger om de møter spørsmål på World Wide Web.

Liten tiltro
Hvor villige er folk til å se nærmere på og å bestille varer over Internett? Og i hvilken grad tør de la pengene transporteres over nettet? Undersøkelsen tok for seg slike spørsmål, og undersøkte om nettbrukerne har tiltro til at de opplysningene de gir fra seg ikke kan havne på galt sted, eller bli misbrukt.

9.300 personer ble spurt. 41 prosent svarte at de ikke var villig til å gi fra seg noe informasjon, og forlot tjenesten dersom det ble stilt dersom det ble stilt noen form for spørsmål.

Kommers
Undersøkelsen konkluderer ikke uventet med at dersom det var større tiltro til sikkerheten på nettet, så ville det føre til et kommersielt oppsving. Undersøkelsen hevder at det vil føre til omlag 40 milliarder kroner mer i omsetning over nettet i år 2000 dersom disse problemene blir løst.

Undersøkelsen ble gjort for organisasjonen Etrust, som arbeider for å handel over nettet skal bli sikrere. (http://www.etrust.org.)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse