Annonse


Ericsson avvikler

Store deler av den produksjonene som Ericsson i dag har i Norrkøping kommer til å flyttes. Men samtidig med disse nedskjæringene varsler selskapet at de skal ansette 400 personer i Linkøping og i Kumla.

Politiske signaler
Landshøvdingen i Östergötland, Bjørn Eriksson, fått i oppdrag av den svenske regjeringen å se nærmere på mulighetene for å ta vare på arbeidsplassene som ligger i Norrkøping.

– Bjørn Eriksson skal på regjeringens vegne, sammen med fylkets ledelse, kommunen og selskapet se hva det er mulig å gjøre med sysselsetningen, sier næringsminister Anders Sundström till TT.
Han vil ikke love noen statlig støtte for å ta vare på arbeidsplassene.

Annonse