Annonse


Alcatels nye taleserver

Alcatel Distribusjon installerer i begynnelsen av april den første Alcatel 4625-taleserveren hos Høgskolen i Agder. Studentene skal i første omgang lage en “karaktertelefon” med den grafiske applikasjonsgeneratoren som følger med taleserveren.

Ferdig i en fei
– Fordi den grafiske applikasjonsgeneratoren reduserer utviklingstiden til et minimum, blir løsningen mye rimeligere enn tradisjonelle løsninger, sier produktsjef Thor Hammer hos Alcatel Distribusjon. Med rimeligere applikasjoner kan også mindre bedrifter ta i bruk taleservere. Alcatel er foreløpig alene om løsningen i Norge.

Dra og slipp
Applikasjonsgeneratoren likner et regneark med kolonner og rader. Applikasjonen programmeres ved å dra og slippe verktøyknapper fra en verktøykasse over i en modell. Når modellen er klar, settes parametrene i oversiktlige dialogbokser. Alcatel 4625 har integrasjon mot de fleste databasetyper.

Integrer hussentral
Løsningen leveres nøkkelferdig med applikasjonsgeneratoren Viola, server, talekort og drivere. Integrasjon mot hussentral ivaretas via CTI-link (LAN-forbindelse) som støtter CSTA direkte på Alcatels sentraler, IBM CallPath, Novell TSAPI og Dialogic CT-Connect.

Callcenter med tale
– Vi posisjonerer Alcatel 4625 som en del av et callcenter, og har lagt stor vekt på integrasjonen med CTI og hussentralens køsystemer. Serveren kan for eksempel sjekke køen i callcenteret: Ved kort kø, settes anropet over. Ved lang kø, oppgir serveren antatt ventetid og tilbyr automatiske tjenester, forteller Hammer.