Annonse


Nett i vekst

De seksti største tjenestene på Internett avsluttet året med over 21 millioner abonnenter, skal en tro det amerikanske byrået Simba. Antall abonnenter på nyhetstjenester på nettet steg fra 14,5 til 21.1 millioner i løpet av fjoråret.

Vanlige tjenester
Den delen av nyhetstjenestene som er rettet mot vanlige konsumenter steg mest. Her er det snakk om over 50 prosent økning til over 17 millioner abonnenter. Tjenester rettet mot næringslivet steg med 32 prosent til 2,9 millioner.

Over til nettet
AOL var den største amerikanske tjenesten med over åtte millioner kunder. CompuServe holdt sin andreplass fra året før og hadde 5,3 millioner abonnenter. De nye kundene til firmaet ble stort sett hentet i Europa og i Japan.

Undersøkelsen så på erfaringene til en rekke bedrifter som hadde hatt en overgang til Internett. Bedriftene som ble undersøkt hadde nyhetstjenester tidligere, hvor det hadde vært mulig å koble seg opp via modem og telefon. Konklusjonen var, ikke oppsiktsvekkende, at skiftet hadde ført til at flere personer leste stoffet som var lagt ut på Internett. Ett eksempel er Reuters Money Network som hadde doblet antall lesere på denne prosessen.

Annonse


Økte mest
Selskapene som økte mest i fjor når det gjelder antall registrerte brukere, heter Individual og Physicians’ Online. Individual fikk 372 000 nye registrerte brukere til sine personaliserte nyhetstjenester. Dette er en økning på 413,3 prosent på ett år. Physicians Online er en tjeneste som gir medisinsk informasjon. De doblet kundemassen til 138 480 abonnenter.

Betalingsmarked
De finansielle nyhetstjenestene til Reuters, Bloomberg og ILX vokste også. Reuters avsluttet året med 362 000 brukere. Dette er en økning på 10,7 prosent. Bloomberg vokste med 28,3 prosent til 70 561 brukere. ILX kunne rapportere om litt større vekst og 65 000 abonnenter. Dow Jones Markets og Knight-Riders Financial var en av de få tjenestene som tapte kunder.

Annonse