Annonse


Narviktelefonene

Nærings- og handelsdepartementet står bak Narviktelefonene som drives av VINN (Veiledningsinstituttet for Nord-Norge).

Flere ringer
– De siste ukene har vi opplevd en merkbar økning i antallet henvendelser, sier prosjektsekretær for Narviktelefonene Trudi Eklund til Dagens Telecom.

Nytt sentralbord
VINN har nylig skaffet seg et ISDN-basert sentralbord. Dette har hjulpet vesentlig på kapasiteten.

– Dette har vært helt nødvendig etter at Narviktelefonene har gått ut i media og markedsført tjenestene. Vi får nå dobbelt så mange henvendelser som tidligere.

– Nå får samtlige som ringer oss kontakt med en gang. Tidligere ble publikum ofte møtt med en telefonsvarer som varslet om stor pågang på linjene. Mange ga opp og ringte aldri igjen, sier Eklund.

Omorganisering
For å bedre tilgjengelighet og effektivisere tjenestene ble svartjenesten nylig omorganisert.

– De som ringer inn møtes av en førstelinjetjeneste som i de fleste tilfeller kan svare med en gang på publikums spørsmål.

Fagpersoner i bakhånd
– Dersom publikum stiller komplekse spørsmål, kobles de mot andrelinjetjenseten. Denne består av VINNs fagperonell, hver på sitt felt innen bedriftsinformasjon, sier Trudi Eklund.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse