Annonse


Kontrakt med Postbanken

I følge Adresseavisen er Telenor Novit i Trondheim i ferd med å inngå avtale om nytt edb-system til Postbanken.

Store beløp
Kontrakten vil, etter Adresseavisens anslag, beløpe seg på mellom en halv og en milliard kroner.

Avtalen vil gi Postbanken et nytt kjernesystem og dermed en total omstrukturering av datasystemet. Systemet skal være i bruk i midten av 1998 og følges deretter opp av en vedlikeholdsavtale.

Rimeligere løsning
Avtalen vil redusere Postbankens IT-kostnader med 250 million kroner hvert år fra 1999.

Andersen Consulting og Statens Datasentral (SDS) er påtenkte underleverandører. SDS som drifter av systemet.