Annonse


Billetter for 15 mill.

Møre og Romsdal er den første fylkeskommunen hvor Neras billetteringssystem Senter1 legges til grunn som fylkesstandard i anbudssammenheng. Systemet ble utviklet i 1995 på oppdrag fra Vegdirektoratet ved Fergekontoret for riksfergedriften, og er tilgjengelig for alle kollektivtransportselskaper i Norge. Det brukes i dag av flere buss-, bom- og fergeselskaper, melder Nera

Viktig kontrakt
– Mobil datakommunikasjon er et spennende marked, der norsk teknologi ligger langt fremme. Målsetningen om å gjøre elektronisk billettering til en eksportartikkel for Norge vil styrkes med dette prosjektet, sier direktør i Nera MobilData, Erik Hoff-Hansen.

Anbudskonkurranse
Nera fikk kontrakten i konkurranse med fem andre leverandører etter en åpen anbudskonkurranse i EØS-området. Arbeidet med prosjektet starter umiddelbart og skal fullføres i løpet av 1997/98. Leveransen er basert på magnetkortteknologi, kombinert med bruk av nærhetskort.

Annonse


Annonse