Annonse


E-post på skolen

En kommisjon Labour har satt ned har kommet med en rekke forslag for å bedre datakompetansen på de britiske øyer. Meningen er å lage en nasjonal plan for kommunikasjons- og informasjonsteknologi.

Kommunikasjon
Kommisjonen foreslår at alle elever som har fylt ni år skal få sin egen elektroniske adresse, og gis muligheten til å kommunisere med andre elever i Storbritannia og overalt ellers på kloden.

– Ved å gi dem egne brukerkonti blir det kommunikasjon én til én i stedet for skole til skole. Dette vil være mer interessant for elevene, sier Dennis Stevenson, som har vært formann for kommisjonen.

La lærerne lære
Et annet forslag som vurderes er skattelettelser for lærere som ønsker å kjøpe datamaskiner.

Planen som vil bli aktuell dersom det blir regjeringsskifte advarer mot dagens situasjon på skolene. Situasjonen beskrives som «primitiv, og uten bedring». Planen fokuserer på opplæring og mener at løsningen på dagens situasjon ikke ligger i å gjøre store oppkjøp av nye datamaskiner.

Annonse


Annonse