Arkiv

Annonse


SAS i tre divisjoner

Arkiv– Omorganiseringen er i tråd med økt etterspørsel etter selskapets produkter og tjenester. Den nye organisasjonen medfører også økt nærhet til bransjer, kunder og brukere. Dette ser vi som viktig for fremtidig vekst i det norske markedet, sier adm. direktør Jan-Olav Styrvold i SAS Institute.

Tre divisjoner
SAS Institute har hentet tre nye divisjonsdirektører internt for å lede de nye divisjonene:

  • Offentlig virksomhet under divisjonsdirektør Petter Fossum.
  • Bank, finans og forsikring under divisjonsdirektør Anders Gundhus
  • Handel, industri og telekommunikasjon under divisjonsdirektør Ingvar Larsson.

Privateid
SAS Institute ble startet i USA, og er ifølge dem selv verdens største privateide programvarebedrift.

Selskapet har mer enn 300 norske kunder, og leverer blant annet styringsinformasjons-systemer basert på et eget konsept som kalles DataWarehouse.

Annonse


Annonse