Annonse


Penger å spare på DECT

Regnestykket er basert på undersøkelser over tilgjengeligheten i norske bedrifter. Bare 35 prosent av innkommende telefonsamtaler når fram til rette vedkommende i første forsøk.

Utgiftene stiger
Utilgjengelighetskulturen gir bedriften økte utgifter på to områder: Hovedkostnaden skyldes at de ansatte blir mindre effektive. Telefonkostnadene stiger også, fordi bedriftens egne ansatte blir nødt til å ringe innringeren tilbake.

Tellerskritt
Med et DECT-basert telefonsystem vil tre av fire av de samtalene som normalt ville blitt avvist, kunne besvares på direkten, har Telia regnet ut i samarbeid med utstyrsleverandøren Ericsson.

Klarer DECT-systemet å fange opp tre ekstra telefonsamtaler daglig, vil det bety at bedriften reduserer tellerskrittutgiftene med 4.750 kroner per ansatt per år.

Økt effektivitet
Ved å besvare eksterne og interne telefonsamtaler umiddelbart, vil hver ansatt kunne øke sin effektivitet med seks prosent, har den svenske teleoperatøren regnet ut.

Forutsatt at de ansatte har en gjennomsnittslønn på 220.000 kroner, vil det innebære en besparelse på 12.600 kroner årlig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse