Annonse


Mest WLL i Storbritannia

For snart et år siden startet Ionica sitt nett i Sørøst-England, basert på teknologi utviklet av kanadiske Nortel.

Senere har man startet to WLL-nett i Skottland, det ene basert på Nortels løsning og det andre (i Glasgow) med teknologi fra israelske Tadiran. Dette siste nettet skal i følge operatøren Atlantic Telecom dekke mesteparten av nettet innen to år.

10GHz-båndet til WLL
På de britiske øyer er man altså godt i gang med å få WLL-nett som alternativ til BTs og Mercurys tradisjonelle, trådbaserte telenett. Og det er fremdeles plass for nye aktører:

Regjeringen har satt av 10 GHz-båndet til WLL – og her finnes det såpass mye kapasitet at det er godt mulig å lansere avanserte datatjenester som private nett for bedrifter og dessuten offentlige, WLL-baserte telenett.

Finland
Finland er et av landene som også er kommet langt når det gjelder WLL; noe som ikke er så rart når man kjenner strukturen i det finske telemarkedet. Tidligere hadde man et førtitall lokale operatører med monopol i hver sitt distrikt.

Konkurrere
De siste par årene har de imidlertid hatt lov til å konkurrere med hverandre i alle markedene – en situasjon som er skapt for WLL. Særlig har den gamle rikstelefon-operatøren Finland Telecom vært aktiv, sammen med Helsinki Telecom – og de har blant annet kommet langt når det gjelder å bygge ut DECT-baserte nett,

Norge kommer
Kommersielle DECT-baserte WLL-nett er allerede i drift i Ungarn og Tsjekkia. I Frankike jobber Cegetel med det samme i Nice og Paris, mens RWE har prøvenett for både DECT og CDMA i Tyskland. Og i Norge har Telenor bestemt seg for å etablere en kommersiell DECT-tjeneste i Osloregionen til høsten. Så selv om det er snakk om minimale markedsandeler i forhold til det de gamle monopolene opererer med: WLL er i støtet i Europa.

Se også:

WLL-standard unødvendig

WLL-markedet modnes

Annonse


Annonse