Annonse


Ny telegigant?

Påstanden er at Cable & Wireless er interessert i å overta 80 prosent av aksjene i Sprint. Kjøpet kan kreve utrolige 130 milliarder, men analytikere som Wall Street Journal har snakket med mener at det er mulig å skaffe pengene i markedet, nettopp fordi selskapene har strukturer som passer inn i hverandre.

Samtaler
Cable & Wireless skal ha hatt følere ute etter positive signaler fra France Telecom, som eier 10 prosent av Sprint. Styreformann i France Telecom, Michel Bon, sier at samtalene med Cable & Wireless har dreiet seg om et mulig engasjement i teleselskapet Global One, som eies av Sprint, France Telecom og Deutsche Telecom. Det siste selskapet har også en 10 prosents eierandel i Sprint.

Kursen steg
Aksjene på Sprint steg med 2 amerikanske dollar på New Yorks børsen onsdag, til 45,125, og det skyldes trolig ryktene. Andre teknologi- og telekom-aksjer falt. Sprint er det tredje største amerikanske selskapet når det gjelder fjerntrafikk og beslektede tjenester. AT&T og MCI er større. Men Sprint har trolig større interesser når det gjelder tjenester for Internettleverandører.

Stort selskap
Dersom et kjøp går i orden, vil Cable & Wireless ha skapt en motvekt til fusjonen mellom British Telecom og MCI, som rent økonomisk vil være av omtrent samme størrelsesorden.

Annonse


Sprints styreleder William Esrey sier at selskapet er godt posisjonert med dagens organisasjon, men han sier også at han er villig til å inngå allianser, eller til og med selge selskapet, dersom det gir bedre muligheter for å gjennomføre Sprints strategi.

– Hvis dette er den riktige avtalen, så griper vi sjansen, sier Esrey. Han mener også at Sprints aksjer er undervurderte.

Annonse