Annonse


Nettsuksess for ODIN

– Vi ser klare mønstre for søk i basen. Hver gang det er en offentlig sak i media, er det flere som kobler seg opp mot ODIN (Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge), sier rådgiver Jan Bruusgaard i ODIN-redaksjonen til Dagens Telecom.

Også internt
– I tillegg til at vi har hatt nesten fire millioner oppslag via Internett siden 1. august i fjor, er det mange i departementene og offentlige etater som bruker ODIN.

– Vi gjør regning med at vi i tillegg til de fire millionene, kan føye til ca. 30 prosent som interne brukere, sier Bruusgaard.

Populært budsjett
– Ved fremlegging av statsbudsjettet i oktober i fjor hadde vi en topp på nesten 60.000 søk i løpet av ett døgn. I måneden sett under ett var det nesten 500.000 oppslag.

Store variasjoner
– Vi så også en klar etterspørselsøkning i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands avgang og Torbjørn Jaglands overtakelse av regjeringen, sier Bruusgaard.

– Ellers ser vi store døgn- og sesongvariasjoner. Det er adskillig flere som kobler seg opp i uka enn det er i helgene.

Flere søker
Generelt sett er etterspørselen etter informasjonen på ODIN stigende.

– Antallet søk var gjennomsnittlig noe under fem tusen pr. døgn da basen ble introdusert i 1995. Etterspørselen har steget i bølger, sier Bruusgaard.

– Nå er det stor aktivitet, med et gjennomsnittlig antall søk på nesten 20.000 pr. døgn.

Stor base
– Jeg er ganske overbevist om at ODIN er den største web-tjeneren i Norge. Vi har nå over 12.000 html-filer og ca. 5.000 bilder liggende, sier Bruusgaard.

Fulltekst dokumenter
– Vi får stadig flere fulltekst dokumenter lagt inn. Det er et dilemma for oss om vi skal legge inn hele dokumentet som en fil eller om vi skal splitte opp dokumentene.

Det er variabelt hva brukerne sitter på av utstyr. For mange er det problematisk å laste ned og skrive ut for store dokumenter, sier Bruusgaard.

Annonse


Annonse