Arkiv

Annonse


Mindre penger per kunde

ArkivNetComs tall for 1996 ble offentliggjort torsdag morgen. Tallene viser at de i første kvartal bare tjente 873 kroner per GSM-kunde. Inntektene per kunde økte til 975 kroner i tredje kvartal, men ble redusert til 945 kroner i fjerde kvartal.

Bedriftssatsing
NetCom har i løpet av fjoråret satset sterkt på bedriftsmarkedet, og inngått kontrakter med flere store bedrifter. Mobilleverandøren mener at økningen i inntekt per kunde kommer fra bedriftskundene som er mer trofaste og ringer mer enn privatkunder.

Reduserte underskuddet
NetCom brukte mye av fjoråret til konsolidering og pleie av kundebasen. Investeringer i markedsføring og kundebase har dermed ligget på et høyt nivå i 1996. Selskapet klarte allikevel å redusere sitt underskudd fra året før med 209,2 millioner kroner til 577,4 millioner i 1996.

Til tross for øket satsing på markedsføring og kundebase i 1996, fikk ikke NetCom den kundeveksten de forventet. Årsaken er at selskapet har hatt et stort antall oppsigelser i løpet av året.

Bedret distribusjon
For å bedre distribusjonen har NetCom satset på sin egen forhandlerkjede Klart Svar. Forhandlerkjeden økte med 34 utsalgssteder til 85, i tillegg har NetCom inngått eksklusive avtaler med flere selvstendige forhandlere.

Annonse