Annonse


Anbudsrunde stoppet

Det er mye som tyder på at Planleggings- og samordningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund forhastet seg da de sendt ut anbudsinnbydelsen for det nye Forvaltningsnettet.

Utilstrekkelig grunnlag
Nå har de nemlig lest gjennom anbudene som er kommet inn og “blitt klar over at det kan være tvil om anbudsgrunnlaget er tilstrekkelig til at det sammen med anbudet kan utgjøre en tilfredsstillende avtale mellom partene,” som det står i en pressemelding sendt ut på onsdag.

Offentlig kommunikasjon
Det planlagte Forvaltningsnettet skal forenkle kommunikasjonen mellom stat, kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke snakk om å bygge opp et nytt, fysisk nett fra bunnen av. Det er et samarbeid om fellestilbud innen elektronisk informasjonsutveksling og samtrafikktjenester som utnytter den eksisterende infrastrukturen i offentlig forvaltning.

Bedre kvalitet
Meningen er at nettet skal bidra til å effektivisere og forbedre kvaliteten i offentlig sektor, blant annet ved å legge grunnen for enklere rapportering mellom kommuner og stat. Målet er også å gi lettere tilgang til offentlige registre og databaser for forvaltning, næringslivet og publikum

11 anbud
Anbudsinnbydelsen gikk ut like før jul, og i februar var det kommet inn 11 anbud fra leverandører som IBM, representert ved Norsk Informasjonsteknologi, Telenor, representert ved både Telenor Conax og Telenor Bedrift, og datasentraler som Statens Datasentral og Fellesdata. Dessuten sto Tele 2 Norge AS, ID Communication, Safeway A/S, Sectra VPN og Merkantildata på listen.

Produktpakke
Det var ikke meningen at en enkelt leverendør skulle få kontrakten. Målet med det hele var å sette sammen en produktpakke hvor brukerne (kommunene) deretter kunne velge det som passet dem best. Avgjørelsen skulle foreligge før påske for anskaffelse i perioden fra mai 1997 til 1. juli 1998.

Ny runde i mai
Departementet og Kommunenes Sentralforbund tar sikte på å invitere til ny anbudskonkurranse når revidert anbudsgrunnlag foreligger, trolig i løpet av mai 1997. Det vil i så fall bety ca 5 måneders forsinkelse.

I det nye anbudsopplegget vil avtaleområdet bli klarere og enklere å bruke, både for leverandørene og for de offentlige virksomhetene.

Orienteringsmøte fredag
Det blir avholdt et åpent orienteringsmøte i Auditoriet i regjeringsbygg R5, Akersgt. 59 fredag 21. mars kl. 09.00. Påmelding til Planleggings- og samordningsdepartementet, Forvaltningspolitisk avdeling (tlf. 22 24 49 91) innen kl. 13.00 dagen før.

Annonse


Annonse