Annonse


Tysk kraft-krypto

Siemens Nixdorf har utviklet programvaren TrustedWeb for å ivareta sikkerheten i bedriftsinterne nett med Internett-teknologi. TrustedWeb brukes som en slags forsterket brannvegg. Mens veggen holder utenforstående unna, skal den nye krypteringsteknologien begrense den interne adgangen til konfidensielle data.

Rollebasert aksess
TrustedWebs Role-Based Access (RBA) styrer tilgang avhengig av jobb eller funksjon, og ikke etter individ. Derved slipper administratoren å gripe inn når noen slutter og nye kommer til. TrustedWeb kan redusere administrasjonsarbeidet i store intranett med opptil 80 prosent, påstår Siemens Nixdorf.

Enkel å integrere
TrustedWeb består av tre deler: et klientprogram som installeres og konfigureres sentralt, et serverprogram som sjekker brukerens jobbfunksjon, og en sikkerhetsserver som gir aksess.

TrustedWeb krever ingen endringer av innholdet på intranett-sidene, og fungerer sammen med all standard browsere og servere.

Norske Siemens Nixdorf kan ikke opplyse når de kan levere det nye krypto-produktet.

Annonse